Svenska English German Danish Start Nyheter Information Boka Partners Kontakt
 
Elda säkert utomhus
Allemansrätten ger dig ingen självklar rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden. I foldern Eldning och allemansrätt får du veta mer om när du får och inte får elda i naturen och hur du gör det på ett säkert sätt.

Eldning och allemansrätt

Detta och mycket mer finns att läsa på: http://www.dinsakerhet.se/brand/Eldning/


Ladda ner appen BRANDRISK Ute
Brandrisk uteBRANDRISK Ute är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Informationen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Du hittar den på App Store eller Google Play.

http://www.dinsakerhet.se/brand/Eldning/Appen-BRANDRISK-Ute/

Gräsbrandrisk, Skogsbrandriskkarta HBV
och Skogsbrandriskkarta FWI

Spridningsrisk, Antändningsrisk och Gräsbrandrisk