Svenska English German Danish Start Nyheter Information Boka Partners Kontakt
 
Facebook
Skriv gärna och berätta på vår Faceboksida vad du tyckte om din senaste paddlingstur.

https://www.facebook.com/OlofstromsFritidsklubbKanotcentral/

 

 

<div id="fb-root"></div>
<script async defer crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/sv_SE/sdk.js#xfbml=1&version=v6.0"></script>
 
<div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/OlofstromsFritidsklubbKanotcentral" data-tabs="timeline" data-width="535" data-height="520" data-small-header="true" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="true" data-show-facepile="true"></div>