Svenska English German Danish Start Nyheter Information Boka Partners Kontakt
 
Inte störa - Inte förstöra

Detta är grundregeln i den svenska allemansrätten som du här kan läsa valda delar ur. För mer detaljerad information hänvisar vi till www.naturvardsverket.se.


Du får ta dig fram till fots, cykla, och rida i naturen, men privat tomt, plantering och brukad mark är förbjudna områden. Glöm inte att stänga grindar efter dig.

Tält
Du får tälta med ett tält ett dygn. För att tälta längre tid, i närheten av hus eller med flera tält bör man fråga markägaren om lov.

På vattnet
Du får åka båt, ligga tillfälligt förtöjd, gå iland och bada vid stränderna, utom i närheten av boningshus. Observera att det finns fågelskyddsområden och andra områden där det är förbjudet att vistas.

Fiske
Du får fiska fritt med spö och vissa andra handredskap utmed kusterna och i våra fem största sjöar. I övriga vatten krävs tillstånd. Det fria fisket omfattar inte nätfiske, angelfiske, trolling och dragrodd.

Hund och jakt
Lämna djurens bon och ungar ifred. Att skada eller ofreda djur är förbjudet. Av hänsyn till det känsliga djurlivet får hundar inte löpa lösa i naturen tiden 1 mars - 20 augusti. Även annan tid måste hunden hållas under noggrann uppsikt i naturen. I friluftsområden och på öar i skärgården råder ofta kopplingstvång.

Eld
På sommaren är det ofta eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden - även vid iordninggjorda eldplatser. Annars är det tillåtet att göra upp eld under största försiktighet. Släck noga! Elda aldrig direkt på berget! Det spricker sönder med fula sår som aldrig läker.

Bär, svamp och annat
Du får plocka vilda bär och svamp, och blommor som inte är fridlysta. Det är dock förbjudet att utan tillåtelse hugga ner träd eller buskar, bryta grenar eller kvistar, ta näver eller på annat sätt skada växande träd.

Ta med skräpet!
All nedskräpning utomhus är förbjuden. Krossat glas, burkar, plast, fiskelinor och annat skräp kan skada både människor och djur.


Lagskyddad natur
Det här är symbolen för lagskyddad natur som nationalparker och naturreservat. Där gäller vanligen särskilda föreskrifter som kan inskränka allemansrätten.

I både naturreservat Halen och naturreservat Pieboda är det enligt föreskrifterna inte tillåtet att göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad. Det är inte heller tillåtet att skada eller elda död ved man finner i naturen. 

Källa: www.naturvardsverket.seAllemansrätten. (146 Kb)